NASTAVLJA SE TERENSKI RAD U DESCI

Posle poslovnog boravka u avgustu i septembru nastavlja se terenski rad u srpskoj zajednici u Desci. U okviru projekta Slika i pamćenje, Nada Hajdžan, spoljni saradnik Instituta i Sofija Kaplan, saradnica Instituta od 13. do 15. novembra će ponovo obavljati terenske radove u selu.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva u naredna tri dana očekuje se još intervjua i obrada starih porodičnih fotografija tokom istraživačkog rada.