SANTOVAČKI SOKACI

Reportaža “Srpskog ekrana” sa Dragomirom Dujmovom, koji je dobio prvu nagradu na našem konkursu za istraživački rad pod naslovom „Narodni nazivi ulica i topomina u Santovu i njegovoj okolini.”

„Kada govorimo o iščeznuću nažalost sve te legende, svi ti nazivi sve se manje koriste i sve to polako pada u zaborav.
To je bio možda jedan od motiva što sam se pozabavio tom temom i što sam uspeo da sakupim te narodne nazive. Nadam se da će ova studija ipak očuvati od zaborava i sve te nazive i poreklo tih naziva i sve one legende koje se vezuju za Santovo i za ljude koji su nekada i koji sada žive u njemu.“

Link:

https://mediaklikk.hu/video/srpski-ekran-2020-07-21-i-adas/

Nemojte zaboraviti!

Ove godine objavljujemo ponovo nagradni konkurs za sakupljanje srpske jezičke, zavičajnositorijske i etnološke građe u Mađarskoj!

(Konkursni formular možete preuzeti na našem sajtu)