OBJAVLJENA STUDIJA – ZOLTAN BADA: Reprezentovanje etnografije Srba u Mađarskoj u knjigama Velimira Juge, objavljenih na mađarskom jeziku

Tokom jula 2020. godine objavljena je studija istoričara i stručnog saradnika Srpskog instituta, Zoltana Bada u časopisu Bačorsag (Bácsország), pod naslovom „Reprezentovanje etnografije Srba u Mađarskoj u knjigama Velimira Juge, objavljenih na mađarskom jeziku.“

Rad predstavlja prikaz strategije na polju mađarske nacionalne politike u XX. veku, sa akcentom na aktivcnosti Velimira Juge i na njegove radove o Srbima u vreme Austrougarske monarhije.

Za više informacije o časopisu posatite njihov sajt:

http://www.bacsorszag.rs/

(Izvor fotografija: bacsorszag.rs)