OBJAVLJENA STUDIJA U ČASOPISU „BAČORSAG“

Početkom decembra 2020. godine objavljena je studija istoričara i stručnog saradnika Srpskog instituta, Zoltana Bada u časopisu Bačorsag (Bácsország), pod naslovom „Povodom centenarija Trijanona… (Trianon centenáriumán…)“.

Rad predstavlja prikaz političke pozadine Trijanonskog sporazuma, kao i njegove posledice u ogledalu statistike i mađarske naučne istorijske publicistike. Rad takođe istakne stogodišnjicu kao i trenutu interpretaciju Trijanona u naučnom svetu.

Studiju možete čitati u štampanom izdanju.

Za više informacije o časopisu posatite njihov sajt:

http://www.bacsorszag.rs/