NOVO IZDANJE: MUZIČKE TRADICIJE JUŽNIH SLOVENA U MAĐARSKOJ – REPORTAŽA SRPSKOG EKRANA

Delić reportaže „Srpskog ekrana“ o novom, proširenom i kritičom izdanju Tihomira Vujičića: „Muzičke tradicije Južnih Slovena u Mađarskoj“.

Pre svega, zbirka je proširena novim zapisima i varijantama koje je načinio sam Vujičić i priređena je u skladu sa savremenim etnomuzikološkim principima. Naučnoj relevantnosti posebno doprinosi potpuno novi element izdanja: multimedijalni Prilog sa terenskim i studijskim audio- snimcima tradicionalne muzike iz Vujičićeve zaostavštine i sa drugim vrstama dokumenata u vezi sa ovom građom i Vujičićevim delovanjem na etnomuzikološkom poljy: rukopisnim transkripcijama, beleškama, fotografijama.

O samom projektu i zdanju priča glavni i odgovorni urednik izdanja Pal Rihter, direktor Muzikološki instituta ICHN

Kao i saradnici na uređivanju Gabor Eredič rukovodioc ansambla “Vujičić” i direktor radio kanala „Danko”

i Pera Lastić, direktor našeg Srpskog instituta u Budimpešti

Kompletan video snimak dostupan je na linku:
https://mediaklikk.hu/video/srpski-ekran-2021-03-30-i-adas-2/?fbclid=IwAR3sbwETKDZHZ5maWIa8dtfBqXjyrjqQp0O6LmJE8NJS_xmFoFCi5kxxfCQ