TIMSKI RAD U TOKU

Trenutno se vrši rad o analizi manjinskih samouprava u Budimpešti sa parterima iz Beograda i sa našim saradnicima povodom konkursa koju je raspisao nadležni sektor Mađarske Vlade. Članove stručne ekipe čine sociolozi, etnolozi i politikolozi koji trenutno rade na obradi upitnika i intervjua.

Ingyenes stockfotó adat, analitika, analízis témában
(From: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/fa-szemely-kez-asztal-590022/)

Prvi rezultati istraživanja očekuju se u okviru konkursa, u septembru.