POSETA POSLANIČKE GRUPE PRIJATELJSTVA SRBIJE I MAĐARSKE

14. decembra 2021. godine u Budimpešti je boravila delegacija Poslaničke grupe prijateljstva Srbije i Mađarske Narodne skupštine Republike Srbije. Tokom njihovog boravka poslanici su se informisali o radu svojih kolega u poslaničkoj grupi Parlamenta Mađarske, kao i o radu srpskih institucija na susretu sa predstavnicima srpske zajednice, održanog u sedištu Samouprave Srba u Mađarskoj.

Na susretu je prisustvovao i Pera Lastić, direktor Srpskog instituta koji je predstavio delegaciji najvažnije projekte i izdanja instituta.

Susret je zabeležila i informativni portal Varoš RTV:

https://www.varosrtv.com/aktuelno/poseta-poslanicke-grupe-prijateljstva-srbije-i-madjarske/