PRIPREMA „ROLL-UP” IZLOŽBE – SRPSKO-MAĐARSKE KULTURNE VEZE

U priremi je „roll-up” izložba „Srpsko-mađarske kulturne veze“* Srpskog instituta, koji će se ostvariti u okviru uspešnog konkursa Srpskog instituta finansiranog sa strane Fondacije „Betlen Gabor”. U centru projekta je obrada i prezentacija dve teme na kojima već Institut radi više godine. U prvoj temi će biti predstavljen život i rad Save Tekelije, dok će druga tema predstaviti Mađarske slikare u Srbiji tokom Prvog svetskog rata.

Na izradi i na ostvaranju projekta radi Pera Lastić, direktor Srpskog instituta (ko je ujedno i inicijator projekta), i Zoltan Bada, istoričar našeg instituta.

*Projekat „(NKUL-KP-1-2021/1-002197) Srpsko-mađarske kulturne veze (izrada i predstavljanje izložbe)” će se ostvariti u okviru konkursa o kulturnim projektima narodnosti u Mađarskoj, Fondacije „Betlen Gabor”.