ODRŽAN KONCERT I PROMOCIJA – TIHOMIR VUJIČIĆ: MUZIČKE TRADICIJE JUŽNIH SLOVENA U MAĐARSKOJ

U Beogradu održan koncert i promocija novoobjavljenog i proširenog izdanja Tihomira Vujičića – Muzičke tradicije Južnih Slovena u Mađarkskoj

Proširena, novoobjavljena zbirka
Tihomira Vujičića: Muzičke tradicije Južnih Slovena u Mađarkskoj
(FOTO: SANU)

U organizaciji Odbora za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava SANU i Srpskog instituta u Budimpešti, 26. i 27. maja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU) priređena su dva događaja vezano za rad Tihomira Vujičića na osvetljavanju tradicionalne muzike Srba i drugih Južnih Slovena u Mađarskoj. U četvrtak, 26. maja, u 18 sati, u Galeriji SANU je bio održan koncert pod nazivom „ Muzički zapisi Tihomira Vujičića”, u su učestvovali Ansambl Kolo (iz Tukulje), Branka Bašić, vokalna solistkinja (iz Čipa), Zoltan Sabo, etnograf, svirač na gajdama i tamburi (iz Budimoešte) kao i Članice Studijskog hora Muzikološkog instituta SANU i pevačka grupe Moba (iz Beograda).

Izvođači koncerta u Galeriji SANU u Beogradu

Sledećeg dana, 27. maja, s početkom u 12 sati, u Svečanoj sali SANU prezentirano je novo, prošireno, kritičko, trojezično izdanje (na mađarskom, srpskom i engleskom) zbirke „Muzičke tradicije Južnih Slovena u Mađarskoj” Tihomira Vujičića (1929–1975).

Uvodne reči akademika Tibora Varadija
predsednika Odbora za proučavanje manjina i ljudskih prava
(FOTO: SANU)

Izlaganja saradnika Srpskog instituta:

Zbirka sadrži oko 400 notnih primera tradicionalnih vokalnih, instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih melodija Srba i drugih Južnih Slovena u Mađarskoj, a u okviru tog korpusa i manji broj transkripcija narodnih melodija sa prostora nekadašnje Jugoslavije i iz drugih slovenskih zemalja. U okviru izdanja objavljeno je nekoliko propratnih tekstova i studija (Pal Rihter, Pera Lastić, Jelena Jovanović i Danka Lajić Mihajlović), a među njima posebno značajan doprinos predstavlja prevedena studija samog Tihomira Vujičića, sada dostupna, pored mađarskog, i na srpskom i na engleskom jeziku. Zbirku prati multimedijalni internet prilog sa Vujičićevim terenskim i dokumentarnim audio-snimcima i vizuelnim ilustracijama: skeniranim arhivskim, uglavnom rukopisnim, a manjim delom štampanim materijalom iz Vujičićeve etnomuzikološke zaostavštine, i dokumentarnim fotografijama. Za svaki pojedini audio-zapis i ilustraciju dat je stručni i naučni, trojezični komentar urednica i saradnika na izdanju.

Zbirka je rezultat trogodišnjeg bilateralnog projekta međuakademijske saradnje između SANU i MAN (Istraživačkog centra za humanističke nauke), kao i saradnje na projektima Srpskog instituta u Budimpešti.