ODRŽANA PROMOCIJA U BUDIMPEŠTI

U BUDIMPEŠTI ODRŽANA PROMOCIJA NOVOOBAJVLJENOG, PROŠIRENOG IZDANJA KNJIGE TIHOMIRA VUJIČIĆA: MUZIČKE TRADICIJE JUŽNIH SLOVENA U MAĐARSKOJ BUDIMPEŠTA – KONCERT I PROMOCIJA – TIHOMIR VUJIČIĆ

Održana promocija u Budimpešti novoobjavljenog i proširenog izdanja Tihomira Vujičića – Muzičke tradicije Južnih Slovena u Mađarkskoj u

U organizaciji Muzikološkog instituta u Budimpešti i Srpske Samouprave 14. kvarta (Zuglo) u Budimpešti, 16. juna u svečanoj sali Bele Bartoka u Muzikološkom institutu u Budimpešti prezentirano je novo, prošireno, kritičko, trojezično izdanje (na mađarskom, srpskom i engleskom) zbirke „Muzičke tradicije Južnih Slovena u Mađarskoj” Tihomira Vujičića (1929–1975).

Fotogalerija o promociji (Slike: Zoltan Bada – istoričar, SI)

A képhez tartozó alt jellemző üres; promocija-u-BP-1024x609.jpg a fájlnév
Uvodne reči Prof. dr Pala Rihtera, direktora Muzikološkog instituta ICHN i akademika Tibora Varadija
predsednika Odbora za proučavanje manjina i ljudskih prava
A képhez tartozó alt jellemző üres; image-2.png a fájlnév
Muzički blok Mihalja Borbelja člana ansambla Vujičić, odsviran na fruli Tihomira Vujičića
Izlaganje urednica dr Jelene Jovanović, dopisni član, Muzikološki institut SANU
dr Danka Lajić Mihajlović, Muzikološki institut SANUMuzikološki institut SANU
i dr Danke Lajić Mihajlović, Muzikološki institut SANU
A képhez tartozó alt jellemző üres; image-1.png a fájlnév
Branka Bašić, vokalni solista iz Čipa
A képhez tartozó alt jellemző üres; image-3.png a fájlnév
Pera Lastić, direktor Srpskog instituta, saradnik na uređivanju izdanja
A képhez tartozó alt jellemző üres; image-4.png a fájlnév
Marijeta Vujičić, prevodilac, urednik, diplomata
Gabor Eredič, rukovodioc udruženja i ansambla Vujičić, dr Daniel Liptak, saradnik Muzikološkog institua u Budimpešti
A képhez tartozó alt jellemző üres; image-5-1024x685.png a fájlnév
Sofija Kaplan, etnograf- saradnik Srpskog instituta, urednica multimedijalnog Priloga
A képhez tartozó alt jellemző üres; image-6.png a fájlnév
Zoltan Sabo, etnograf, svirač na gajdama i tamburi, Budimpešta

O izdanju ovde možete čitati više: