Bela Bartok – Srpska i bugarska seljačka muzika iz Banata, 1935

Faksimil izdanje Bartokovog autografa notnog zbornika

Izdavač: Udruženje “Vujičić” u saradnji sa Srpskim institutom
Urednik: Gabor Eredič
Saradnik: Pera Lastić
Budimpešta, 2017

Bela Bartok je svoje fono-zapise srpske narodne muzike iz Banata pretočio u notne zapise 1935. godine i pripremio za štampanje, ali je uspeo samo da ih na paus-papiru umnoži u deset primeraka. Ovi zapisi su štampani prvi put u jednom od tomova ukupnih Bartokovih dela 1971. godine. Ansambl “Vujičić” je upoznavši se sa Bartokovim zapisima srpske narodne muzike nastojao početkom 2000-ih godina da objavi faksimil izdanje Bartokovog autografa. Definitivan uspeh su „Vujičići“ postigli protekle godine kada je nakon objavljivanje zbornika radova o Bartoku i srpskoj muzici Srpski institut rešio da čitaocima najzad u ruke da i osnovu građu onoga o čemu govore prilozi u tom zborniku radova. Bartokova „Srpska i bugarska seljačka muzika“ sadrži notni zapis pisan rukom samog Bele Bartoka 21 srpske i 7 bugarskih (iz banatskog mesta Vinga) melodija. Ovi notni zapisi su apsolutno čisti, čitki i pregledni i mogu da ih koriste muzičari za izvođenje melodija. Na kraju ove sveske od nešto više od 40 stranica nalazi se i istaknut rad direktora Bartokovog arhiva Lasla Vikariuša u kojem je precizno dat istorijat nastanka zapisa kao i mesto tih zapisa u Bartokovom etnomuzikološkom opusu. Vikariušev pogovor je objavljen dvojezično: na mađarskom i u sprskom prevodu.

Prevod na srpski: Nada Hajdžan
Stručna pomoć: Jelena Jovanović (Muzikološki institut SANU) Finansijska pomoć: Muzikološki institut FC MAN, Sprske manjinske samouprave u Eržebetvarošu, Zuglou i SSB.

Zbornik radova „Bela Bartok i srpska muzika“ na srpskom i na mađarskom jeziku i faksimil izdanje notnog zbornika, autografa Bele Bartoka zajedno čine reprezentativno izdanje posvećeno jednom veoma značajno segmentu srpsko-mađarskih kulturnih veza.

(Pera Lastić)

Notni zbornik se može dobiti u Srpskom institutu (Budimpešta, Ulica „Veres Pálné” broj 19. II. sprat, +36-1-782-1639, info@srpskiinstitut.hu)