Delatnost

CILJEVI SRPSKOG INSTITUTA U BUDIMPEŠTI

 • Formiranje institucionalnih okvira za naučna istraživanja o prošlosti i savremenoj društvenoj stvarnosti Srba u Mađarskoj
 • Pomaganje, podržavanje, koordinisanje, organizovanje i realizacija naučnih istraživanja o Srbima u Mađarskoj
 • Negovanje naučne delatnosti na srpskom jeziku
 • Doprineti formiranju novih generacija naučnika, istraživača i inteligencije kod Srba u Mađarskoj
 • Popularizacija rezultata istraživanja o Srbima u Mađarskoj
 • Integrisanje naučnih istraživanja o Srbima u Mađarskoj u srpske, mađarske i međunarodne naučne tokove
 • Stručna pomoć raznim društvenim delatnostima srpske zajednice u Mađarskoj (tokom pripreme političkih odluka, izrada stručnih osnova sadržaja i metodologije srpske manjinske nastave itd.)
 • Izrada stručnih osnova zaštite materijalnog i nematarijalnog kulturnog nasleđa Srba u Mađarskoj

 

PLANIRANE OBLASTI DELATNOSTI SRPSKOG INSTITUTA

 • Istraživanje opšte istorije Srba u Mađarskoj
 • Istraživanje istorijata lokalnih srpskih zajednica (mikroistorijska istraživanja, zavičajna istorija)
 • Istraživanje kulturne istorije Srba u Mađarskoj
 • Istraživanje etnografije/etnologije Srba u Mađarskoj
 • Lingvistička istraživanja o Srbima u Mađarskoj
 • Sociološka, pravna i politološka istraživanja o Srbima u Mađarskoj
 • Organizovanje predavanja, kurseva, podrška visokom i višem obrazovanju, odnosno obrazovanju odraslih
 • Organizovanje stručnih i naučnih konferencija
 • Organizovanje izložbi
 • Objavljivanje raznih izdanja, naučnih publikacija
 • Sprovođenje anketa, sastavljanje baze podataka o Srbima u Mađarskoj
 • Izrada stručnih osnova za zaštitu srpskih kulturno-istorijskih spomenika zaštićenih istorijskih lokaliteta Srba u Mađarskoj
 • Stručni konsalting