BARTOK 140

BELA BARTOK (1881 – 1945) Na današnji dan, tačno pre 140 godina je rođen poznat mađarski kompozitor, pijanista i etnomuzikolog Bela Bartok. Bio je profesordalje>>