KONFERENCIJA-ONLINE

Teorija i praksa leksikografije – Pregled nacionalnosti u Mađarskoj 19-20. maja 2021. godine održaće se međunarodna konferencija pod nazivom “Teorija i praksa leksikografije – Pregleddalje>>