MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA MANJINSKIH GEOGRAFSKIH IMENA U MAĐARSKOJ

Kontrolni pododbor Odbora za nacionalne manjine u Mađarskoj Narodne skupštine Mađarske imao je danas sednicu u 9 sati na temu „Mogućnosti korišćenja manjinskih geografskih imena u Mađarskoj – međunarodni i domaći pravni okviri i opšta praksa u Mađarskoj“.

(Pozivnica na mađarskom jeziku)

Pozvani predavači sednice bili su Tamaš Koš, predsednik Komisije za geografska imena i Pera Lastić, rukovodilac Srpskog instituta.

Posle predavanja Pere Lastića rad Komisije za geografska imena predstavio je predsednik tog tela, Tamaš Koš. U diskusiji su uzeli reč Anton Paulik, portparol Slovačke manjine u Mađarskoj i Imre Riter, poslanik nemačke manjine i predsednik odbora. Tokom sastanka je dogovoreno da će se započeti rad na unapređenju pravne regulative u saradnji sa Komisijom za geografska imena i Odborom za nacionalne manjine u Mađarskoj.

Sednicu je organizovao i vodio Ljubomir Aleksov, predsednik pododbora, srpski predstavnik pri parlamentu.