Naučni savet

Članovi Naučnog saveta Srpskog instituta

  1. † Dr Predrag Stepanović, književnik, prevodilac, lingvista, docent u penziji (Budimpešta)
  2. Kosta Vuković, istoričar umetnosti, kustos muzeja Srpske pravoslavne eparhije budimske (Sentandreja)
  3. † Dr Dimitrije E. Stefanović, filolog, univerzitetski profesor (Novi Sad), lektor (ELTE, Budimpešta) u penziji
  4. Dr Goran Bašić, politolog, univerzitetski profesor, bivši ombudsman za manjinska prava u Srbiji (Beograd)
  5. † Dr Radomir Lastić, profesor emeritus na Univerzitetu tehničkih nauka u Budimpešti (BME), biohemičar, predsednik zadužbine Jakov Ignjatović u Budimpešti
  6. Dr Tibor Várady, pravnik, profesor na Srednjoevropskom univerzitetu (CEU, Budimpešta), redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti (Beograd)