SLAVA U GRABOVCU

U nedelju po Petrovdanu, 18. jula 2021. godine, u manastiru Grabovcu održaće se tradicionalni crkveno-narodni sabor. Manastir Grabovac (mađ.Grábóc) je jedan od dva postojeća manastiradalje>>