SASTANAK STRUČNE KOMISIJE

Tokom maja 2021. godine je nadležni sektor Mađarske Vlade raspisao konkurs za manjinske naučne ustanove i fakultete da podnesu predloge istraživačkih projekata iz oblasti proučavanja savremene stvarnosti manjina u Mađarskoj iz aspekta očuvanja identiteta.

Među ostalim prijavnicima Srpski institut doo je predao svoj konkurs, koji je bio uspešan. Iz tog razgloga se 26. jula zasedala stručna komisija – putem onlajn programa, Zoom-a – koja je izvršila plan projekta.