Saradnici

PERA LASTIĆ – upravnik, direktor

Završio je nastavu u Srpsko-hrvatskoj gimnaziji (SHG) u Budimpešti 1979. godine. Diplomirao je na smeru fizike na Univerzitetu Etveš Lorand 1985. godine. Između 1985-1990. godine radio je na Odeljenju za eksperimentalnu fiziku na Univerzitetu tehničkih nauka u Budimpešti.

Od 1989. godine bavi se manjinskom i etničkom politikom i kulturom. Od 1991. godine do 1995. bio je sekretar, a zatim izvršni predsedavnik Okruglog stola mađarskih nacionalnih i etničkih manjina. Od 1995. do 2003. bio je predsednik Samouprave Srba u Mađarskoj.
Od 2009. godine je direktor Srpskog instituta u Budimpešti koju je te godine osnovala Samouprava Srba u Mađarskoj (SSM). 2019. godine u skladu sa odlukom skupštine SSM-a, Institut se transformisao iz budžetske ustanove u neporfitno d.o.o. i sačuvao takav status do danas. Od tada je Pera Lastić u funkciji upravnika Srpskog instuta Neprofitno d.o.o.
1995. godine od Vlade Maađrske dobio je „Nagradu za manjine (Kisebbségekért Díjat)“ a 2004. godine od Vlade Državne zajednice Srbije i Crne Gore „Nagradu za kulturu Vuka Karadžića“. Član je Odbora za istraživanje manjina Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU).
Od 2008. do 2020. godine bio je nastavnik fizike u Srpskoj Osnovnoj Školi i Gimnaziji „Nikola Tesla“ u Budimpešti.


ZOLTAN BADA – istoričar, istraživač SI

SOFIJA KAPLAN – kulturni antropolog, istraživač SI

ANDREJA PEVEC – sociolog, asistent

DUŠAN J. LJUBOJA – istoričar, istraživač SI