Sava Tekelija i njegovo doba u ogledalu savremene nauke

Sava Tekelija i njegovo doba u ogledalu savremene nauke : zbornik radova : povodom 250. godišnjice rođenja Save Tekelije, priredili Pera Lastić i Zoltan Bada, Srpski institut : Budimpešta, 2013.

Zbornik sadrži radove sa skupa „Sava Tekelija i njegovo doba u ogledalu savremene nauke“ održanog u Budimpešti 25. novembra 2011. godine povodom 250. godišnjice rođenja Save Popovića Tekelije (1761-1842). Cilj rada je, osim obeležavanja godišnjice, prikazivanje životnog dela ovog srpskog velikana „u kontekstu svog vremena i države, odnosno društva, u kojem je živeo (Ugarska, Habzburška monarhija, Evropa)“ (Pera Lastić: Predgovor, str. 9.), kojem je dosada posvećeno nedovoljno pažnje. Također je od izuzetne važnosti da su se u rad skupa po prvi put uključili i mađarski naučnici, kao i nastojanje organizatora da prikaže celi spektar Tekelijinog dela. Sava Tekelija nije bio isključivo mecena i osnivač Tekelijanuma, kao što u javnosti u nas prevladava mišljenje, nego je njegov doprinos značajan i na području prava i politike, delatnost na Temišvarskom saboru, etnologije i nauke o jeziku. Pri sastavljanju programa skupa polazilo se i od želje za širenjem znanja o Tekeliji u mađarskoj javnosti, kao i u srpskoj zajednici izvan područja bivše Habzburške monarhije. Radovima sa skupa doprineli su autori iz srpske zajednice u Mađarskoj i Rumuniji, četvorica mađarskih naučnika, a ostali su iz Beograda, Novog Sada i Sombora. Zbornik je proširen u odnosu na sadržaj skupa, kako bi se dobila što detaljnija slika o Tekelijinom radu.

Posebno treba naglasiti da se u zborniku nalazi izuzetan slkikovni materijal, svi radovi popraćeni su fotografijama i slikama. Među njima će zainteresovani pronaći i podosta novih materijala, kao što su Tekelijini crteži, ili Povelja o dodeli plemstva Jovanu Popoviću Tekeliji.

Objavljivanje zbornika pomogli su: Ministarstvo za ljudske resurse Mađarske, Samouprava Srba u Mađarskoj, Srpska samouprava u Budimpešti, Srpska samouprava III kvarta Budimpešte.

Sveska se može kuipiti u Srpskom institutu (Budimpešta V. kvart, Vereš Palne u. 19 II sprat – zgrada Tekelijanuma).