KATICA SPAIĆ-RUS: LAZA KOSTIĆ(1841-1910) – 2010

Ukusno urađena dvojezična sveščica, koju su u kooperaciji izdali Srpski institut i Srpska Zemaljska Samouprava, ukratko predstavlja životno delo poznatog srpskog pisca Laze Kostića (1841-1910). Sveščica takođe prikazuje Kostićevo najpoznaije delo, jednu od najlepših ljubavnih pesama srpske literature, Santa Maria della Salute, u srpskom originalu i prevodu na mađarski jezik. Sveska je izdata povodom 100 godina od smrti ovog srpskog književnika rođenog i vezanog za Mađarsku (Peštansko-budimska srednja škola, godine provedene na fakultetu, poslaništvo u mađarskom parlamentu).

Sveska se ne može kupiti u knjižarama. Može se iznajmiti u Srpskoj zemaljskoj samoupravi (Budimpešta, V. kvart, Falk Mikša u. 3. II. sprat) ili u Srpskom institutu (Budimpešta V. kvart, Vereš Palne u. 19 II sprat – zgrada Tekelijanuma).