PERA LASTIĆ: RATNO SLIKARSTVO U VELIKOM RATU I UMETNIČKA DELATNOST LASLA MEDNJANSKOG 1914-1918

Rad primljen 2015. za zbornik sa skupa „Veliki rat 1914–1918: uzroci, posledice, tumačenja (Vranje, 1914)“

Rad podleže zaštiti autorskih prava. Preuzimanje delova ili celine rada bilo kojom tehnikom nije dozvoljeno. Citiranje iz članka je dozovljeno uz navođenje izvora.