SRPSKI INSTITUT U BEOGRADU NA OKRUGLOM STOLU „KULTURNA AUTONOMIJA I MANJINSKA SAMOUPRAVA“

U Beogradu 30. i 31. oktobra 2019. godine u organizaciji Odbora za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava SANU i Instituta društvenih nauka održan je okrugli sto na temu “Kulturna autonomija i manjinska samouprava”. Skup je bio tematski podeljen u četiri celine. Učesnici iz Mađarske, Makedonije, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske govorili su o pitanjima i položaju kulturne autonomije i manjinskih samouprava u pravnim i političkim sistemima država i regionu.

Među izlagačima je bio i direktor Srpskog instituta Pera Lastić koji je govorio na temu „Iskustva i dileme kulturne autonomije Srba u Mađarskoj (2003 – 2019)“. U svom izlaganju direktor je govorio o uspesima i problemima u izgrađivanju kulturne autonomije srpske nacionalne manjine u Mađarskoj za poslednjih petnaestak godina. Pored definisanje kriterijuma autonomije analizirao je u svetlu promene pravne regulative koliko je unapređena kulturna autonomija srpske manjine, odnosno koji su se problemi tokom tog procesa javili i kako bi se oni mogli prevazići.

Drugog dana okruglog stola učesnici su imali priliku da diskutuju o prikupljanju etnički osetljivih podataka u svrhu provere i unapređenja efekata manjinskih politika i da razmene svoja mišljenja i iskustva.

Pera Lastić, direktor Srpskog instituta
(FOTO: Dragica Puljarević)
Tematska celina: “Uporedna iskustva rada manjinskih samouprava”
(FOTO: Dragica Puljarević)
Plakat okruglog stola “Kulturna autonomija i manjinska samouprava”