KONFERENCIJA: NASLEĐE JUGOSLAVIJE – JUŽNOSLOVENSKI KONFLIKTI

U Budimpešti 27. novembra u organizaciji studentske organizacije House of European Affairs and Diplomacy na fakultetu „Korvinus“ (Budapesti Corvinus Egyetem) će se održati okrugli sto na temu južnoslovenski konflikti i svet Balkana.

Među izglačima će biti i direktor Srpskog instituta Pera Lastić.

Učešće je besplatno, ali potrebna je registracija!

Link za registraciju: https://www.eventbrite.com/e/jugoszlavia-hagyateka-delszlav-konfliktusok-tickets-80239567707?fbclid=IwAR3Jetu1dL_-YlaE0lUuQzHUTwugITnbJECE7EaNTOvzG7t-PkCvR6WNMx4

Tokom predavanja važe sledeća pravila o događajima koja prihvatate registracijom: https://drive.google.com/drive/folders/1izO6F4vTO0Kv2-i5yGHN6t59G7SfGMaR?fbclid=IwAR0TstI9tf2T46JvVMVydSkKr9hVdTxWG7o5p66klt8edIj0kcxOX5Q3j60

Vreme: 27. novembar 2019. – 19:10-20:50
Mesto: Budimpeštanski Fakultet „Korvinus“ zgrada „C“ (Budapesti Corvinus Egyetem, “C” épület, V-VI. Előadó)

/Predavanja će biti na mađarskom jeziku./