NAGRADNI KONKURS

za sakupljanje srpske jezičke, zavičajnoistorijske i etnološke građe u Mađarskoj

U nastavku reportaže “Srpskog ekrana” o našem konkursu bilo je reči o ostalim vrednovanim istraživanjima, kao i o razlozima za pokretanje ove inicijative


Ove godine smo ponovo raspisali konkurs sa istom tematikom ali sa pozivom našim školama da pedagozi učestvuju na tom konkursu i da uključe i učenike. Dugoročni cilj nam je da iz više naselja prikupimo te informacije, tu građu i da je elektronski, a kasnije i u štampanoj formi publikujemo“ – Pera Lastić, direktor Srpskog instituta

Branka Ćosić – pobednica konkursa
Primila je pohvalu za svoj rad na temu: “Selo na Čepelskoj adi, Lovra”