AKADEMIK IŠTVAN NJOMARKAI (1936 – 2020)

U Budimpešti je 6. avgusta preminuo akademik Ištvan Njomarkai (Nyomárkay István), jedan od najpoznatijih mađarskih filologa iz oblasti južnoslovenskih jezika, profesor emeritus na Filozofskom fakultetu, osnivač doktorskog programa slovenske lingvistike Univerziteta “Etveš Lorand” (ELTE).

Rođen je 1936. godine u Budimpešti. Svoj dugogodišnji naučno-istraživački rad usmerio je na južnoslovensku filologiju i mađarsko-južnoslovenske odnose. Zajedno sa prof. Laslom Hadrovićem sastavio je hrvatsko-mađarski, mađarsko-hrvatski, srpsko-mađarski i mađarsko-srpski rečnik.

Između 1999. i 2003. godine bio je direktor Instituta za slovensku i baltičku filologiju pri Filozofskom fakultetu Univerziteta ELTE u Budimpešti.

2004. godine postao je dopisni član Mađarske akademije nauka , a potom punopravni član 2010. godine.

U domaćim i međunarodnim časopisima objavio je više stotina naučnih radova, a za svoj rad nagrađen je nizom značajnih stručnih i društvenih priznanja.

(Izvor fotografija: mta.hu)