OBJAVLJENA STUDIJA

Tokom septembra 2020. godine, istraživački rad Zoltana Bade, istoričara Srpskog instituta i Pere Lastića, direktora instituta o percepciji Ignjatovićevog političkog novinarstva u srpskim i mađarskim nekrolozima u savremenoj štampi uspešno je prikazan u kraćoj studiji Zoltana Bada: pod mađarskim naslovom „Egy szerb író a magyar nemzetállami eszme és szerb nemzeti mozgalom ütközőterében. Jakov Ignjatović emlékezete a szerb és a magyar sajtó megemlékező írásaiban” u časopisu Valošag („Valóság“).

Rad predstavlja prikaz sećanje Jakova Ignjatovića u ogledalu sprske i mađarske štampe, sa akcentom na rastućoj ideji mađarske nacionalne države i srpskog nacionalnog pokreta.

Studiju možete čitati u štampanom ili online izdanju.

/Izvor slika: Stražilovo : list za zabavu, pouku i umetnost – 1887. University of Belgrade Library/