“KULTURA SRBA U MAĐARSKOJ NEKAD I DANAS” – ODRŽANO PREDAVANjE PERE LASTIĆA

6. oktobra 2020. godine, ponovo je održao predavanje na Univerzitetu „Etveš Lorand“ Pera Lastić, direktor Srpskog instituta na temu Kultura Srba u Mađarskoj nekad i danas u okviru semestarskog predmeta „Kultura slovenskih manjina u Mađarskoj“.

Profesor predmeta je dr Marija Bajzek Lukač, koja već više godina drži predavanja iz oblasti slovenske lingvistike na Slavistici Filozofskog Fakulteta Univerziteta „Etveš Lorand“.