PRISTIGLI KONKURSNI RADOVI

Početkom ove nedelje su pristigli radovi za „Nagradni konkurs za sakupljanje srpske jezičke, zavičajnoistorijske i etnološke građe u Mađarskoj“ koju je raspisala Samouprava Srba u Mađarkoj u saradnji sa Srpskom institutom 2020. godine.

Tokom ovih dana – putem Skype-a/Zoom-a – će se sastani tročlana stručna komisija koja će doneti predloge za nagrađivanje pristiglih radova.

Detaljnije o konkursu: http://www.szerb.hu/sr/konkursi.php

Ilustracija: Fortepan / MHSZ