4. JUN – SEĆANJE NA TRIJANON

Mađarska danas neguje sećanje na 4. jun, dan potpisivanja Trijanonskog sporazuma, kao datum nacionalne tragedije.

Povodom ovog važnog dana koristimo priliku i želimo skrenuti pažnju na studiju našeg istoričara, Zoltana Bade koji je u časopisu Bačorsag (Bácsország), 2020. godine objavio svoju studiju na temu „Povodom stogodišnjice Trijanona… (Trianon centenáriumán…)“.

Rad predstavlja prikaz političke pozadine Trijanonskog sporazuma, kao i njegove posledice u ogledalu statistike i mađarske naučne istorijske publicistike.


Rad koji je objavljen na mađarskom jeziku u časopisu Bačorsag (Bácsország), oktobra 2020. godine možete preuzeti ovde:

https://srpskiinstitut.hu/wp-content/uploads/2021/06/B%C3%A1csorsz%C3%A1g_2020_bada_61-71..pdf