FOTODOKUMENTOVANJE ENTERIJERA SRPSKIH CRKAVA U BARANJI

Najznačajniji i najatraktivniji korpus materijalnog nasleđa Srba u Mađarskoj čine aktuelni i bivši pravoslavni hramovi Budimske eparhije SPC. Ovo nasleđe prevazilazi lokalne okvire i čini posebno vredan element u ukupnom srpskom nasleđu. Korpus obuhvata 42 crkve i 4 kapele u aktuelnom vlasništvu. (Pored toga, broj hramova koji su prešli tokom 20. veka u vlasništvo drugih verskih zajednica ili opštinskih vlasti iznosi 16. Broj porušenih hramova u 20. veku je 17.) Crkve su mahom izgrađene između sredine 18. i sredine 19. veka, često na mestu starijih srpskih bogomolja.

Uz dozvolu i saradnju Eparhije budimske Srpski institut je razradio i započeo postepeno sprovođenje projekta (foto)dokumentovanja, analize i prikazivanja enterijera srpskih pravoslavnih hramova u Mađarskoj. Prvo je digitalno fotodokumentovano zidno slikarstvo hrama manastira Grabovca i ikona ikonostasa, kao i pevnica i Bogorodičinog trona. Pored toga je u velikoj meri urađen hram Uspenja Bogorodice u Srpskom Kovinu, i takođe je započet rad u Stonom Beogradu.

Krajem septembra 2021. godine je sistematično nastavljen rad, zahvaljujući fotografa Ivana Jakšića i dr Ksenije Golub, istoričara umetnosti, koji su obilazili srpskih pravoslavnih hramova u Baranji. Tokom rada na terenu fotodokumentovano su enterijeri crkava: zlidno slikarstvo, ikone, ikonostaz, pevnice i barjaci.

Srpska pravoslavna crkva u Sečuju