PREDAVANJE PERE LASTIĆA U DESKI

SRDAČNO VAS POZIVAMO

NA PREDAVANJE PERE LASTIĆA, DIREKTORA SRPSKOG INSTITUTA

POD NASLOVOM
“BELA BARTOK I SRPSKA NARODNA MUZIKA”

KOJE ĆE SE ODRŽATI 17. OKTOBRA 2021. GODINE
U SRPSKOM KULTURNOM I DUHOVNOM CENTRU “SVETI SAVA” (DESKA)

Detaljan program je objabljen u Srpskim Nedeljnim Novinama