SEDNICA ODBORA ZA PROUČAVANJE MANJINA I LJUDSKIH PRAVA U BEOGRADU

U Beogradu je 21. oktobra 2021. godine sa početkom u 12.00 časova održana sednica Odbora SANU za proučavanje manjina i ljudskih prava na kojoj je učestvovao i direktor Srpskog instituta Pera Lastić kao član odbora. Na sastanku su prisutvovali: akademik Tibor Varadi, prof. Tamaš Korhec, prof. Miodrag Jovanović, prof. Vukašin Pavlović, prof. Branko Ćupurdija, dr Zoran Lutovac, dr Mladena Prelić, dr Biljana Sikimić, Pera Lastić i Dragica Puljarević.

U okviru prve tačke dnevnog reda razgovaralo se o pripremi i objavljivanju monografije povodom obeležavanja 30 godina od osnivanja Odbora. U izdanju pored ostalih studija biće objavljen i rad Pere Lastića, pod naslovom „30 GODINA RADA ODBORA ZA PROUČAVANjE NACIONALNIH MANjINA I LjUDSKIH PRAVA – iz aspekta srpskih manjinskih zajednica u okruženju, a pre svega u Mađarskoj i Rumuniji“. Još u okviru prve tačke dnevnog reda bilo je reči o nastavku rada na temi „Cincari u Srbiji, identitet i kulturna razmena“ o čemu je članove odbora izvestila dr Mladena Prelić. Sa naše strane predloženo je da će Pera Lastić napisati tekst o Eugenu (Evgeniju) Dumča.

U okviru druge tačke dnevnog reda Pera Lastić je pokrenuo pitanje o mogućnosti predstavljanja izdanja Srpskog instituta u Akademiji. Predložio je da naredne godine bude predstavljeno izdanje Tihomir Vujičić – Muzičke tradicije Južnih Slovena u Mađarskoj. Predlog je prihvaćen s tim da se naknadno odredi termin predstavljanja.

Pored pomenutih zadataka i predloga, na sednici je razmotren izveštaj o radu u 2021. godini i predlog plana rada za sledeću, 2022. godinu. Direktor Instituta je članovima odbora predstavio rad Instituta u 2021. godini, kao i buduće planove, koji obuhvataju i saradnju sa više instituta SANU.

(LOGO SANU-a: https://avito.rs/sr/reference/sanu-logo/)