UČEŠĆE NA SKUPU PROSVJETE U ZAGREBU

Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ organizira u saradnji sa Mrežom za akademsku saradnju u Jugoistočnoj Evropi iz Beograda skup pod naslovom „Regionalna saradnja u Jugoistočnoj Evropi i zaštita nacionalnih manjina“. Konferencija će se održati 10. novembra 2021. sa početkom u 9 sati u prostorijama SKD „Prosvjeta“, Preradovićeva 21. u Zagrebu.

Skup ima tri tematske celine: (1) Regionalna saradnja u Jugoistočnoj Evropi, (2) Zaštita nacionalnih manjina u državama Jugoistočne Evrope (3) Primjena međunarodnih instrumenata u zaštiti nacionalih manjina u državama Jugoistočne Evrope. Na skupu će učestvovati naučnici i sručnjaci iz Republike Hrvatske i susednih država, koji se bave pravima nacionalnih manjina. Predviđeno je učešće i predstavnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Na mestu održavanja skupa bilo bi do 30 učesnika u skladu s epidemiološkim merama. Ostali će moći učestvovati na skupu putem onlajn platforme ZOOM (Akademske mreže) ili pratiti skup putem YouTube kanala SKD “Prosvjeta”.

Na skupu će učestvovati i direktor Srpskog instituta, Pera Lastić.

(Naslovna slika: mtomicphotography / https://pixabay.com/photos/cathedral-architecture-church-6567425/)