MRATINDAN – 24. NOVEMBAR

Na današnji dan Pravoslavna crkva obeležava praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog, u narodu nazivan Mratindan. Kao za ostale i za ovaj praznik vezana su brojna verovanja. O tome nam govori i poznata izreka: „Sveti Mrata, sneg na vrata”, kojom je označen početak hladnog i snežnog perioda godine.

Međutim, za Srbe u Mađarskoj ovaj praznik je značajan i iz drugih razloga. U naselju Čip, u peštanskoj županiji na ovaj dan se obeležava slava srpsko pravoslavnog hrama koji je posvećen Svetom kralju Stefanu Dečanskom. Crkva u Čipu je podignuta 1777. godine a osveštali su je dečanski monasi koji su se naselili u manastir Srpski Kovin. Interesantan podatak je da su katolici svoju parohiju, kasnije, tek 1862. godine osnovali u naselju.

Izvor: Digitalna baza „Slika i pamćenje“
ZA PREUZIMANJE FOTOGRAFIJA POTREBNA JE DOZVOLA!

Povodom ovog važnog dana izabrali smo fotografije vezanih za Srbe u Čipu. Takođe čestitamo svim Čipljanima: Srećna slava!

Izvor: Digitalna baza „Slika i pamćenje“, inventarski broj: 20170519SEN01035
ZA PREUZIMANJE FOTOGRAFIJA POTREBNA JE DOZVOLA!

Porodična fotografija u lokalnoj etnografskoj zbirci u Čipu (foto: Sofija Kaplan)