U TOKU RAD NA IZDANJU „TETA LJUBIN KUVAR“

Prema odluci Fondaciji „Betlen Gabor” za početak 2022. godine treba da se ostvari projekat Srpskog instituta, pod imenom „Teta Ljubin kuvar“ – Čanad*. U okviru projekta će se objaviti izdanje o receptima sakupljenih u Čanadu zahvaljujući dr Biljani Sikimić etnolingvisti, naučnog savetnika Balkanološkog instituta SANU.

Terenska istraživanja obavljena su 21–24. avgusta 2019. godine zahvaljujući inicijativi i organizaciji Pere Lastića, direktora Srpskog instituta. Istraživanje je započet u Desci i u Batanji, a na osnovu iskustva stečenog na terenu proširilo se na Čanad gde je pronađena i građa, odnosno zbirka recepata napisana od strane člana porodice Ješić i Bunjevac. U izdanju biće predstavljeni originalni recepti Ljube Bunjevac kao i neki zebeleženi privatni podaci, adrese ili datumi.

Ljubin kuvar će zato pre svega biti „…ne samo prikaz nekadašnjih recepata, nego i antropološki i istorijski dokument o jednom vremenu, ali istovremeno i sociolingvistički, pa delimično i dijalektološki dokument o jeziku i jezicima kojima se još sredinom 20. veka govorilo u Čanadu.“ – objašnjava autorka.

*Projekat (NKUL-KP-1-2021/1-002091) „Teta Ljubin kuvar“ – Čanad (novo izdanje) će se ostvariti u okviru konkursa o kulturnim projektima narodnosti u Mađarskoj, Fondacije „Betlen Gabor”.