ODRŽANA TRIBINA NA TEMU SRBIJA U GEOPOLITIČKIM PROMENAMA U EVROPI

28. marta 2023. godine je u Tekelijanumu u Galeriji udruženja “Krug” održana tribina pod nazivom “Srbija u geopolitičkim promenama u Evropi” koju je vodio prof. dr Momčilo Pavlović.

Domaćin programa je bio Srpski klub u Budimpešti, na čelu sa Vladanom Jovanovićem, sekretarom Srpskog kluba. Na tribinu prisustvovali su Ljubomir Aleksov, srpski predstavnik u Parlamentu Mađarske, Vera Pejić Sutor, predsednica Samouprave Srba u Mađarskoj, Pera Lastić, direktor Srpskog instituta, Borislav Rus, predsednik Samouprave Srba u Budimpešti i mnogi zainteresovani.

O programu je izveštavao dnevni informativni portal „Varoš RTV”.

Fotografije su preuzete sa portala Varoš RTV-a

PROGRAM JE REALIZOVAN UZ STRUČNU PODRŠKU SRPSKOG INSITUTA