DEŠČANSKI SRPSKI ZLATOVEZ NA LISTI NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLEĐA MAĐARSKE

2023. godine deščanski srpski zlatovez dospelo je na nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa Mađarske. Mađarska je, kao potpisnik Konvencije, 2009. godine osnovala listu nematerijalnog kulturnog nasleđa, na kojoj je upisano ukupno 48 elemenata. Među njima se nalaze elemeniti kulturnog nasleđa Hrvata, Slovenaca, Nemaca i Rumuna, a od ove godine, posredstvom upisa još četiri elementa, među kojima se našao i deščanski srpski zlatovez.

Za uvrštenje na listu bilo je ispunjeno nekoliko kriterijuma, od kojih je jedan bio dostavljanje stručnog mišljenja. Pored dr Kinčea Verebejia, priznatog folkloriste i etnografa, pomoć je pružio i Pera Lastić, direktor Srpskog instituta.

Priznanje Direkcije za duhovno kulturno nasleđe je uručeno 15. septembra 2023. godine u svečanoj sali Nove Gradske kuće u Budimpešti.

Za još detaljnije informacije pogledajte televizijski prilog VAROŠ RTV-a.