OPTACIJA KAO „REŠENJE” – POGLED NAKON JEDNOG VEKA – PREDAVANJA U NOVOM SADU

OPTACIJA KAO „REŠENJE” – POGLED NAKON JEDNOG VEKA
SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Ima čast da Vas pozove na predavanja

OPTACIJA KAO „REŠENJE” – POGLED NAKON JEDNOG VEKA

DR MILAN MICIĆ

„OPTIRANJE SRBA IZ MAĐARSKE I POLOŽAJ OPTANATA U JUGOSLAVIJI“

PERA LASTIĆ

„OPTIRANJE SRBA IZ MAĐARSKE U SEĆANJIMA SRPSKIH SVEŠTENIKA U MAĐARSKOJ“

ARPAD PAP

„IZ STARE DOMOVINE U NOVU DRŽAVU – SUDBINA OPTANATA IZ SHS U MAĐARSKU“

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Nikole Pašića 6

Utorak, 12. decembar 2023. godine u 18 sati

Održavanje predavanja pomogao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost